HANKINVEST

HANKINVEST

HankInvest är Hankens främsta aktör som stöder studerande vars mål är att skapa en karriär inom investment banking, management consulting samt relaterade industrier. Vårt främsta mål är att hjälpa studerande forma samt nå deras karriärs mål. Detta gör vi genom att ordna två exkursioner utomlands, ordnandet av ett flertal evenemang både självständigt samt tillsammans med företag och genom att distribuera relevant information till studeranden.

HankInvest är 100% studerande drivet. Styrelsen som består av 12 studerande är ansvariga för hela HankInvests verksamhet. Förenings främsta mål 2018 är att få mera unga studerande med till våra evenemang samt att förbättra hankeiters kunskaper inom jobbansöknings processerna och speciellt intervjuer. Vi vill dessutom förstärka Hanken Studerande brandet samt öka på kännedomen om våra fokus industrier.

Kontakt:
board@hankinvest.org