Hankens Jaktskytteklubb

Hankens Jaktskytteklubb

Hankens Jaktskytteklubb strävar efter att sänka ribban för nyfikna studerande som vill söka sig till skyttesport och engagera sig i viltvården genom jakt. 


Detta gör vi genom att ordna Nylands enda svenskspråkiga jaktkurs och provtillfälle på Hanken i Helsingfors samt genom skjutbanedagar där erfarna instruktörer lär ut grunderna inom vapensäkerhet och jaktskytte åt deltagarna. Utöver evenemangen har vi även som avsikt att aktivt informera intresserade av nyheter samt trick & tips kring viltvården, på diverse sociala medier.

Vår förening är grundad kring tre grundprinciper: 
1. Att engagera och utbilda så många som möjligt i viltvården och bevarandet av den finska biodiversiteten.

2. Att tillgängliggöra skyttesport för en bredare allmänhet från olika bakgrunder, samt uppmuntra allt fler kvinnor att söka sig till hobbyn.

3. Att öka intresset för närproducerat vilt utifrån ett zero-waste perspektiv, vilket i sin tur har en positiv inverkan på miljön.

Kontakt:
hjskstyrelsen@gmail.com