Event

Välkommen på fullmäktigemöte 12/2020!

Välkommen att delta på fullmäktigemöte måndagen den 23.11 kl 18:00!
På mötet kommer att behandlas stadgeenliga såsom:

  • Val av Skattmästare för Casa Nostra 2021
  • Val av Ordförande för Casa Nostra 2021
  • Val av Ordförande för Exchange Committee 2021
  • Val av Ordförande för Programkommittén 2021
  • Val av Ordförande för idrottskommittén 2021
  • Val av Ordförande för Informationskommittén 2021
  • Val av Ordförande för Master´s Committee 2021
  • Val av Ordförande för Äldremannarådet 2021

Som medlem av studentkåren har du även möjlighet att delta på mötet. Ifall du är intresserad av att närvara, ta kontakt med Generalsekteraren per e-post (gensek@shs.fi) och meddela hur du önskar att delta (per distans/ fysiskt). Genom att delta per distans får du en länk till Microsoft Teams platformen.