Event

SHS Fullmäktigeval

Det har igen blivit dags att rösta i SHS Fullmäktigeval. Valet som inverkar på din och framförallt din studentkårs framtid.


Fullmäktigevalet ordnas 22-23.10.2020 med elektronisk förhandsröstning 17-21.10.2020.Under de egentliga valdagarna kan man rösta elektroniskt från och med 22.10 kl 00.00 till 23.10 kl 16.00. Den elektroniska förhandsröstningen ordnas 17.10 kl 00.00 – 21.10 kl 23.59.All röstning sker elektroniskt via individuella länkar som varje kårmedlem får till sin Hanken epost (om inget annat angetts i Weboodi).Vad är/gör fullmäktige?

Studentkårens fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet på kåren, och består av 20 studerande framröstade av kårmedlemmarna. Fullmäktige fattar studentkårens strategiska beslut, besluter om budgeten, verksamhetsplanen och väljer bland annat kårordförande, kårstyrelse och ordförande till kårens kommittéer mm.Valpamfletten hittar du här:
https://issuu.com/cvn2018/docs/valpamflett_2020_draft_1

Hitta din kandidat – SHS Valkompass:
https://survey.zef.fi/jdqbh7rj/index.html

(ps språket kan ändras till svenska i början)

Varför rösta?
Ifall du inte har möjlighet att själv ställa upp som kandidat kan du ändå få din röst hörd. Genom att rösta på en kandidat som har liknande åsikter som du så påverkar du indirekt på hur SHS framtid kommer att se ut.Tryck på “going” och bjud in alla dina vänner på Hanken,
Centralvalnämnden (CVN).