Event

Källarkväll

***ENGLISH BELOW***

Hösten är här, rysligt väder, mörka dagar och för mycket skola. Vad sägs om att dra på halaren, ta ett passligt antal drickor och bunkra ner sig för en kväll i de legendariska utrymmet på kåren. Nämligen Legenda! 

FU-utskottet bjuder nu SHS medlemmar till en Källarkväll med temat Halloween. Denna gång så kommer källarkvällen att bestå av bl.a. en minibeerpong-turnering, kortspel och biljard.

På grund av corona kan endast max 20 delta, så first come first serve. Evenemanget är BYOB så egna drickor med till den mån så de räcker. Anmäl dig via Google Forms här under! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVF6yvUPsAu_aZSJhEx8UIGIZiVo-A1s-VV_cRpqH1SIODQg/viewform?usp=sf_link

(Ryktet går att under halloween kan man sa en eller två gamla kårrävar i Legenda också)

Infobomb:

Vad: Källarkväll

Tema: Halloween (halare/annat/inget)

Var: Legenda 

När: 4.11 kl 18.00 – 00.00

Pris: GRATTIS

Drickor: BYOB

Anmälan: Google forms anmälan, 20 SHS medlemmar max, first come first serve

Alla deltagare deltar i evenemang på eget ansvar och du som deltagare bedömer själva ifall du är bekväm att delta i ett socialt evenemang.

Följande säkerhetsåtgärder har tagits för detta evenemang:


– Evenemangets deltagarantal är begränsad till 20 personer, och anmälningen för evenemanget sker via Google Forms.


– Handdesinfektionsmedel kommer att finnas tillgängligt för deltagare.

Om du känner symptom, är sjuk eller om du har umgåtts med någon som har testat positiv för COVID-19 bör du inte delta på evenemanget. Samma gäller ifall du har vistats utomlands inom två veckor innan evenemanget.

– I fall du insjuknat i COVID-19 inom två veckor eller har symtom av viruset, ta symptomsbedöningstestet på omaolo.fi för att ta reda på ifall du bör ta corontatest och följ rådande anvisningar.

– Evenemanget är endast för SHS medlemmar

Kolla shs.fi för mer information om evenemang på SHS.

__

Autumn is here, the weather is chilly, the days are darker and school is a bit too much. Why not put on your overall, take a few drinks and come down on the 4.11 for a legendary night in a legendary facility at Casa, namely Legenda!

FU subcommittee is inviting SHS members for a long awaited Källarkväll (Basement evening in English I guess) with the theme Halloween. Källarkväll is an event that can vary from event to event and can be anything from Sitz, different tournaments to just straight up chilling. This time, Källarkväll will be a mini beer pong tournament, cards and pool. 

Due to the Coronavirus we will only have all in all 20 people at Legenda this time, so this will work as a first come, first serve event. The event will be BYOB so bring your own drinks. To attend the event, fill in the following Google Forms below. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVF6yvUPsAu_aZSJhEx8UIGIZiVo-A1s-VV_cRpqH1SIODQg/viewform?usp=sf_link

Information bomb:

What: Källarkväll (Basement evening in English I guess)

Theme: Halloween (overall/something else/nothing)

Where: Legenda

When: 4.11 kl 18.00 – 00.00

Price: GRATTIS

Drinks: BYOB

Register: Google Forms, 20 SHS members max, first come first serve

(there goes a rumors that you can find one or two old union foxes in Legenda too)

Please note that all participants attend this event at their own risk and you as a participant must consider whether you are comfortable attending a social event. Every participant also carries their own responsibility in minimizing the spread of COVID-19 virus.

Please be aware and follow the safety precautions that will be taken during this event:


– The number of participants is limited to 20 people, and the registration to the event will take place through Google Forms.


– Hand sanitizer will be accessible for the participants.

– If you are experiencing any symptoms of COVID-19, such as fever, fatigue, diarrhea, or a runny nose or have been around someone that has tested positive for COVID-19 you may not attend the event. Furthermore, if you have been abroad within 14 days before the event date, you should not attend the event.

– If you become ill with the COVID-19 virus within 14 days of the event, please take the symptoms test at omaolo.fi and follow the instructions given by the Finnish authorities.

– This event is only for SHS members

Check shs.fi for more information on events at SHS.