Event

Herr & Dam 2021

Den är äntligen här – årets mest efterlängtade sitz Herr & Dam 2021!

Datum: Lördagen 16.10 kl. 19:00
Plats: 
Herrarna sitzar i Casa-salen
Damerna på Kalliolan Setlementtitalo (Sturenkatu 11, 00510 Helsinki)

Den gemensamma efterfesten ordnas i Casa-salen, dit damerna kommer gratis in via VIP-kön mellan kl. 22:45-00:00. Övriga efterfestdeltagare släpps in från 23:30 framåt.

Biljettsläpp: Onsdagen 6.10 och fredagen 8.10 kl. 12.00 i Casa salen. Kom ihåg att ha munskydd på!
Pris: 20€
Tema: Monte Carlo Casino
Dresscode: Smoking/Cocktail

Sitzerna ordnas främst för hankeiter. Man kan köpa biljett till en annan person. Vi tar i beaktande säkerhetsåtgärder gällande koronaviruset men betonar att alla deltar på eget ansvar. Vi uppmuntrar till att ta ett hemmatest före festen.Sitzen är öppen för hankeiter och avecer. En hankeit får ta en avec med sig. Avecen ska komma SAMTIDIGT in på sitzen. (Hankeit = en närvaroanmäld studerande vid Hanken).

Studiekortet eller alternativt närvarointyg + ID skall uppvisas vid dörren för att komma in.

Ses på årets vildaste fest!
Casa Nostra 2021 – Contrado Novus
___________________________________________________________________
The biggest sitz of the year is approaching – Herr & Dam 2021

Date: Saturday 16.10 at 7 PM
Location:
The Gentlemen are hosted at Casa 
Ladies in Kalliolan Setlementtitalo (Sturenkatu 11, 00510 Helsinki)

The open afterparty is held at Casa. The ladies can join the party after the sitz free of charge, through the VIP entrance between 10:45 pm and midnight. Other afterparty attendees will be let in from 11:30 pm onwards.
Ticket release: Wednesday 6th and Friday 8th of October at 12:00 in Casa. Remember to keep your facemask on!
Price: 20€
Theme: Monte Carlo Casino
Dresscode: Smoking/Cocktail

The sitz is primarily for Hanken students. You can buy a ticket for another person (max 1).We will take into account safety precautions regarding the corona virus but we must emphasize that attending is your own responsibility. We encourage everyone to take a home test before the party. The sitz is open for all hanken students and their plus ones. 

One hanken student is allowed to bring one +1, if she/he enters at the same time to the sitz.
Remember that in order to enter, you need to show both your ID AND a certificate that proves you’re a student, for example the Frank app or a student ID.

See you at this year’s wildest party!
Casa Nostra 2021 – Contrado Novus