Fullmäktigemöten

Fullmäktiges konstituerande möte

Välkommen på nya fullmäktiges första möte för mandatperioden 2022-2023!

Tid: torsdagen den 10.11 klockan 16:00
Plats: Lärarrummet vån 5 (Hfors) och rum V105 (Vasa)

Agenda:
– Val av fullmäktiges presidium
– Val av fullmäktiges stora utskott
– Val av styrelsebildare 2023

Alla SHS medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med!