Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöte – Student Council meeting 12/2021

Välkommen att delta på Fullmäktigemöte, där nya styrelseförslaget behandlas! Endast fullmäktigeledamöter får delta fysiskt i Helsingfors (rum A411) eller i Vasa (på Cella Nova), men samtliga studentkårsmedlemmar bjuds in att följa med mötet på Microsoft Teams (link).

29.11.2021 17:00

Welcome to join the Student Council meeting, where the new proposal for the Executive Board of 2022 will be discussed! Unfortunately only Student Council members can join the meeting in person in Helsinki (room A411) or in Vaasa (Cella Nova), but all student union members are invited to follow the meeting via Microsoft Teams (link).