Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöte 8/2022

Söndagen den 18.9 klockan 15:30 hålls fullmäktiges 8:e möte.

Mötet hålls på teams och det enda ärendet på agendan är val av studentkårens Generalsekreterare.

Länk till möte fås genom att maila fullmäktiges presidium presidiet@shs.fi