Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöte 7/2022

Välkommen på Fullmäktigemöte tisdagen den 13.9 klockan 18:00

Mötet hålls i Lärarrummet i Helsingfors (våning 5) och rum V105 i Vasa.

Ärenden som kommer diskuteras:
Budgetuppföljning Q2
Ansökan om tilläggsbudget från Styrelsen
Val av studeranderepresentanter till Unikollegiet
Fastställande av valdatum för fullmäktigevalet 2022
Arbetsgruppens kommentarer på utkastet för nya stadgarna
Val av medlemmar till SHS delegation till FSF:s förbundsmöte
Val av studeranderepresentanter till Utbildningsrådet & Akademiska Rådet

Alla SHS medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med!