Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöte 2/2023

Välkommen att delta på Fullmäktigemötet den 20.2 där bl.a. ordförande för Gulnäbbskommittén 2023 kommer att väljas!

Tid: 20.2 klockan 18:00
Plats: Lärarrummet vån 5 (Hfors) och rum V105 (Vasa)


Agenda

  • Val av ordförande för Gulnäbbskommittén 2023-2024
  • Godkännande av implementeringsplanen 2023
  • Beslut om utdelning av Intressebevakningsmärket i guld 2023
  • Beslut om utdelning av Lilla förtjänstmärket 2023
  • Utdelning av stipendier 2023 antecknas till kännedom
  • Beslut om styrelsens proposition till fullmäktige med förslag till förändring av studentkårens stadgar (1/2023)
  • Beslut om arbetsgruppens förslag om ändring av styrelsens arbetsordning
  • Beslut om arbetsgruppens förslag om ändring av fullmäktiges arbetsordning
  • Beslut om motion 1/2023
  • Diskussion om revidering av märkes- och stipendiereglementet

Alla SHS-medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med!