Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöte 2/2021

SHS fullmäktige sammankallas till möte onsdagen den 17.2, kl 17:00.

Som SHS medlem är du mer än välkommen att delta på mötet, som sker per distans via Microsoft Teams! Vänligen kontakta Generalsekreteraren per e-post (Gensek@shs.fi) för att få tillgång till möteslänken.

Ärenden som kommer att behandlas på mötet är b.la

  • Godkännande av SHS märken och stipendier
  • Godkännande av implementeringsplanen i enlighet med Verksamhetsplanen för 2021
  • Val av en sakkunnig till SESS styrelse (mandatperiod 2/2021-12/2023)
  • Val av Gulnäbbskommitténs ordförande 2021
  • Diskussion om val av medlemmar till SHS märkes- och stipendienämnd