Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöte 14/2022

Välkommen på fullmäktigemöte tisdagen den 13.12.2022 klockan 19.00!

Tid: tisdagen den 13.12.2022 kl. 19.00
Plats: Lärarrummet vån 5 (Hfors) och rum V105 (Vasa)

Agenda:

  • Godkännande av SHS budget 2023
  • Godkännande av SHS verksamhetsplan 2023
  • Val av medlemmar till Svenska ekonomie studenters stiftelses (SESS) styrelse 2023-2024, inklusive sakkunnig 2023-2025

Alla SHS-medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med!