Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöte 1/2022 – Student Council Meeting 1/2022

Välkommen på Fullmäktiges första möte detta år! Under mötet kommer vi bland annat välja medlemmar till Äldremannarådet, medlemmar till Disciplinnämnden samt SHS Kurator. Vi kommer också att diskutera processen för stadgerevideringen, förändringsbehov i kommittéreglementet samt kåravgiften.

Alla SHS medlemmar kan delta på mötet via Microsoft Teams.

26.1.2022 17:00

Welcome to join the first Student Council meeting of the year! During the meeting we will elect members to the Elders Council, members to the Disciplinary Committee as well as the SHS Curator. We will also discuss the process for the revision of the Statues, the need for revision of the Committee Regulation as well as the Student Union fee

All SHS members can attend the meeting via Microsoft Teams.