Event

Fullmäktigemöte 11/2020!


Välkommen att delta på fullmäktiges valmöte onsdagen den 18.11 kl 17:00!


På mötet kommer att behandlas stadgeenliga ärenden såsom:

  • Val av studentkårens revisor jämte suppleant (på förslag av styrelsen)
  • Val av studentkårens inventeringsmän jämte suppleant (på förslag av styrelsen) 
  • Val av ledamöter till studentkårens märkes- och stipendienämnd (på förslag av avgående Stora Utskottet, i enlighet med arbetsordning för fullmäktige, § 15)
  • Val av styrelsen 2021

Som medlem av studentkåren har du även möjlighet att delta på mötet. Ifall du är intresserad av att närvara, ta kontakt med Generalsekteraren per e-post (gensek@shs.fi) och meddela hur du önskar att delta (per distans/ fysiskt). Genom att delta per distans får du en länk till Microsoft Teams platformen.