Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöte 1/2023

Välkommen att delta på Fullmäktigemötet den 25.1 där Fullmäktige bl.a. kommer att besluta om mottagare av förtjänsttecken och specialmärken.

Tid: 25.1 klockan 18:00
Plats: Lärarrummet vån 5 (Hfors) och rum V105 (Vasa)

Agenda

● Val av medlemmar till Äldremannarådet 2023
● Beslut om utdelning av Stora kårnålen i guld 2023
● Beslut om utdelning av Stora kårnålen i silver 2023
● Beslut om utdelning av Kamratskapsmärket 2023
● Beslut om utdelning av Intressebevakningsmärket i guld 2023
● Beslut om utdelning av Intressebevakningsmärket i silver 2023
● Beslut om utdelning av Stora förtjänstmärket 2023
● Beslut om utdelning av Lilla förtjänstmärket 2023
● Beslut om utdelning av SHS standar 2023
● Utdelning av stipendier 2023 antecknas till kännedom
● Diskussion om arbetsgruppens första utkast till reviderade arbetsordningar för fullmäktige och
styrelsen

Alla SHS-medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med!