Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 20/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 20/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2, Google Meet

Tid: 22.5.2024 kl. 10.15

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Matias Monola, Linn Grönlund, Victor Dahlberg, Aliisa Lundén, Mats Lehto, Mathilda Lindblom och Emilia Winqvist

Mötet öppnades kl. 10.15 av ordförande Eriksson

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Val av kvartalets Hankeit
 • Beslut om projektbidrag

Styrelsens aktiviteter

20/2024

Gemensamma

 • Middag med Ekonomföreningen Niords styrelse

Sofie Eriksson

 • Deltagit på Hankens ledningsgruppsmöte
 • Fyramannarådsmöte för Exchange Committee
 • Möte med Casa Nostras regering om våren
 • Deltagit på Svenska ekonomie studenters stiftelses styrelsemöte
 • Fyramannarådsmöte för Programkommittén
 • Planerat en insändare tillsammans med andra studentkårsordföranden i huvudstadsregionen gällande resultatet av ramförhandlingarna
 • Deltagit på Finlands studentkårers förbunds kaffestund för studentkårsordföranden
 • Deltagit på Kylteripuheenjohtajien verkostos möte
 • Deltagit på Finlands Ekonomers förbundsmöte & workshop i Tavastehus
 • Representerat på Etelä-Hämeen Ekonomits 75-årsfest
 • Fyramannarådsmöte för Masters’ Committee
 • Möte med valnämnden
 • Rett ut ekonomiförvaltningsärenden
 • Planerat kårordförandemiddagen 

Victor Dahlberg

 • Hållit workshop med UU-styrelsen angående framtida struktur, verksamhet, kursutbud och institutionsråd
 • Lediganslagit studeranderepresentantposter
 • Planerat verksamhet för slutet av våren och hösten

Jonatan Stenberg

 • Deltagit på kopo sektor möte
 • Hållit ett policydokument möte
 • Haft ett möte om engage.eu

Aliisa Lundén

 • Varit i kontakt med KY om StödHankeiternas verksamhet
 • Deltagit på policydokument möte
 • Fortsatt planering om Pride

Jesper Rajakangas

 • Representerat studentkåren som en hypotetisk intressent på ett pitchingtillfälle
 • Haft möte med företag om förnyande av kontrakt
 • Gjort upp en försäljningsstrategi för Career Kickstart 2024 och planerat evenemanget vidare med KY
 • Haft Näringslivsutskottets vårens sista möte 12/2024
 • Deltagit på SESS styrelsemöte
 • Funderat på en company of the week:s genomförande inför hösten
 • Deltagit på Årsfestkommitténs fyramannarådsmöte om val av nya kommittén
 • Planerat näringslivsmiddag tillsammans med företrädare Pauliina
 • Förberett Näringslivsutskottet för sommarlov
 • Diskuterat med Gekko och Freshers Committees ledningar angående utbildningar och höstens verksamhet

Linn Grönlund

 • Varit i kontakt med olika ordföranden angående verksamhet
 • Hanterat evenemangskalendern
 • Koordinerat Kåren 101 på hösten
 • Varit i kontakt med Hanken angående evenemang

Matias Monola

 • Påbörjat revideringen av Casamanualen
 • Hanterat bokningskalendern
 • Ordnat middag för f.d. innehavare av posten Förvaltning & Underhåll på Casa
 • Deltagit på FSF Kestävän Kehityksen sektordag

Mats Lehto

 • Allmän hantering av SHS kommunikation och sociala medier
 • Hantering av SHS hemsida
 • Marknadsföring av Jonatan Unge-standup