Mötesreferat

Fullmäktigemöte 5/2024

Mötesreferat 5/2024
Svenska Handelshögskolans studentkår
Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, (rum V105 på Hanken i Vasa) och
mötesplattformen Microsoft Teams
Tid: tisdag 14.5.2023 kl. 18.00-20.59
Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emilia Winqvist kl. 18.00.
Fullmäktige behandlade följande ärende under möten:
● Beslut om arbetsgruppens förslag om ändring av Svenska handelshögskolans
studentkårs disciplinreglemente
● Beslut om arbetsgruppens förslag om ändring av valordningen för Svenska
handelshögskolans studentkår
● Genomgång av medlemsenkätens resultat
● Uppdatering av läget med implementeringsplanen
Mötet avslutades av ordförande Emilia Winqvist kl. 20.59.