Rekrytering

Sök med som studeranderepresentant till IR för finansiell ekonomi och nationalekonomi!

Vill du påverka dina huvudämnesstudier och bevaka studerandes intressen på Hanken? Vill du tjäna 25€ per möte? SHS söker nu studeranderepresentanter till Hankens Institutionsråd för finansiell ekonomi och nationalekonomi för en mandatperiod fram till 31.12.2024. Detta är med andra ord en perfekt chans för dig som vill påverka utbildningen! Följande post är öppen för ansökan till och med 27.5.2024 klockan 23.59:

Institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi

  • En ordinarie representant för finansiell ekonomi (Helsingfors)
  • En suppleant för nationalekonomi (Helsingfors)
  • En suppleant för nationalekonomi (Vasa)

Observera att du ska läsa finansiell ekonomi eller nationalekonomi som huvudämne för att söka till institutionsrådet.

Info om Institutionsråden (IR)

För att organisera forskningen och utbildningen har Hanken fyra institutioner, som är verksamma på båda studieorter. En institution leds av en prefekt och ett institutionsråd och prefekten är ordförande i institutionsrådet. Institutionsråden, även kända som IR, kan ses lite som en bolagstämma för institutionen.

Institutionsråden har till uppgift att:

– utveckla, följa upp resultaten av och utvärdera institutionens verksamhet

– göra förslag till undervisningsplan

– göra förslag till budget för institutionen

– göra förslag till personalplan för institutionen och ge förslag gällande rekrytering av undervisnings- och forskningspersonal som ingår i den

– på begäran avge utlåtanden i frågor gällande utbildning och forskning

– ansvara för att Hankens kvalitetssäkringsprocesser följs, behandla systematisk studeranderespons samt följa upp hur de studerande uppnår programmens lärandemål och på basis av uppföljningarna föreslå eller genomföra behövliga förändringar.

Ett institutionsråd har nio medlemmar utöver prefekten. Tre medlemmar ska representera professorerna, tre ska representera övriga lärare och forskare och tre ska representera de studerande vid institutionen. För medlemmarna utses suppleanter per grupp. Alla läroämnen vid institutionen ska vara representerade i institutionsrådet. 

—–

Som studeranderepresentant har du möjligheten att påverka din utbildning direkt. Dessutom får du övning i mötesteknik och intressebevakning, chansen att utvidga ditt kontaktnät inom Hanken och ett förtroendeuppdrag att sätta på ditt CV.

I utbyte förväntas du delta i ett till två möten per månad, informera de övriga studeranderepresentanterna om aktuella ärenden och finnas till för studerande som har frågor och funderingar kring sin utbildning. Du får ett arvode på 25€ per möte!

Uppdraget börjar genast då ansökningstiden är slut och kandidaten är godkänd. Uppdraget upphör 31.12.2024, dock behöver man inte sitta hela mandatperioden. Skicka en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi senast onsdagen den 27.5.2024 kl. 23.59. Hör gärna av dig om det är något du undrar.

Victor Dahlberg

Utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse 2024

victor.dahlberg@shs.fi, 0400322683