Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 18/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 17/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2, Google Meet

Tid: 8.5.2024 kl. 10.15

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Jonatan Stenberg, Matias Monola, Linn Grönlund och Mathilda Lindblom

Mötet öppnades kl. 10.15 av ordförande Eriksson

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Val av ordförande för centralvalnämnden
 • Val av studeranderepresentant till Hankens Nationella Externa Rådgivande Kommitté
 • Val av av valnämd för Hankens styrelsemedlemmar
 • Lediganslående av Kvartalets Hankeit
 • Deltagande på Enklaavis årsfest

Styrelsens aktiviteter

18/2024

Gemensamma

 • Träffat SSHV:s och Merkantila klubbens styrelser i Åbo
 • Deltagit på fullmäktiges workshop 
 • Haft träff med studentkårens inspektor Markus

Sofie Eriksson

 • Haft lägessnack med styrelseledamöter
 • Hjälpt kårmedlemmar med diverse ärenden
 • Haft möte angående vårterminen med äldremannarådets ordförande och fullmäktiges ordförande och andra vice
 • Bekantat mig med mötesmaterial för Ekonomernas förbundsmöte
 • Skrivit en hälsning från studentkåren till SSHV:s tidning Nötte
 • Haft varannanveckomöte med SSHV:s ordförande Julia
 • Förberett en del material för ordförandeutskottsmötet
 • Presenterat kommittéernas nya kvartalsrapporteringsätt på ordförandeutskottsmötet
 • Hjälpt ordföranden i frågor gällande rekrytering
 • Fyramannarådsmöte för val av Masters Committees vice
 • Skött ekonomiförvaltningsärenden, bl.a. felaktiga inbetalningar och sena fakturor
 • Sammanställt kommentarer på Hankens utkast på ett Pedagogy dokument

Victor Dahlberg

 • Lägessnack med Sofie
 • Diskuterat feedback och engelskspråkiga program med Sivert från NHHS
 • Diskuterat utvecklingen av Utbildningsutskottets interna kommunikation
 • Uppdaterat Utbildningsutskottets mötesteknik och dokument.
 • Planerat tröstbulle

Jonatan Stenberg

 • Lägessnack med Sofie
 • Fixat det sista gällande kandidaterna till EU-debatten
 • Ordnat EU-debatten
 • Deltagit på utbildningsstyrelsens auditering av Hankens Erasmus+ program
 • Presenterat policydokument utkastet till fullmäktige

Aliisa Lundén

 • Marknadsfört SHS Medlemsenkät
 • Gjort sammandrag om enkätens resultat till fullmäktige
 • Fortsatt planering om Pride

Jesper Rajakangas

 • Pantat efter vappenfirandet med Linn
 • Reviderat disciplinreglementet
 • Haft möte med ett företag
 • Kontaktat nya potentiella samarbetsföretag
 • Planerat Näringslivsutskottet verksamhet under höstterminen
 • Haft Näringslivsutskottets möte 11/2024
 • Koordinerat försäljning av samarbetstjänster
 • Bekräftat deltagande av och planerat tillsammans med Hanken Network Day huvudtalaren 
 • Haft möte med Hanken Network Day-arbetsgruppen
 • Planerat kommittéers ekonomiförvaltning med Sofie

Linn Grönlund

 • Haft ordförandeutskottets sista möte för våren
 • Öppnat en andra 1on1 möjlighet för ordförande
 • Haft möte med Hanken angående Gamylen
 • Fått ut ett formulär om evenemangfeedback
 • Planerat vidare kårsemin

Matias Monola

 • Hanterat bokningskalendern
 • Haft lägessnack med Sofie
 • Varit i kontakt med KSO angående införskaffning av ny frys 

Mats Lehto

 • Allmän hantering av SHS kommunikation och sociala medier
 • Hantering av SHS hemsida
 • Skapat e-postadresser till nya klubbar och kåraktiva
 • Skickat ut SHS nyhetsbrev för maj månad
 • Kontaktat Hankens IT service för att göra @shs.fi till en anförtrodd address