Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktige 4/2024

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och
mötesplattformen Microsoft Teams
Tid: Onsdag 10.4.2024 kl. 18:00-
Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emilia Winqvist kl. 18:00
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:
• Genomgång av SHS verksamhetsberättelse och bokslut.
• Fullmäktige tar till kännedom SHS verksamhets- och revisionsberättelse.
• Fullmäktige godkänner SHS bokslut.
• Fullmäktige tar till kännedom inventarieförteckningen.
• Fullmäktige ger ansvarsfrihet till styrelsen.
• Fullmäktige tar till kännedom budgetuppföljningen.
• Val av ordförande för Årsfestkommittén 2024-2025
• Val av ordförande för International Helsinki Days 2024-2025
• Val av ordförande för Informationskommittén 2024
• Val av ordförande för Idrottskommittén 2024
• Val ordförande för Masters’ Committee 2024-2025
• Fullmäktige tar till kännedom SHS fullmäktige logo.
Mötet avslutades av fullmäktigeordförande Emilia Winqvist kl.21:07