Fullmäktigemöte

Fullmäktigemöte 1/2024

Välkommen att delta på fullmäktigemöte 1/2024!

Tid: 24.1 klockan 18:00
Plats: Lärarrummet vån 5 (Helsingfors) och rum V105 (Vasa).

På agendan finns ärenden såsom:

 • Val av medlemmar till Äldremannarådet 2024
 • Beslut om anställning av vikarierande generalsekreterare
 • Val av medlem till fullmäktiges Stora Utskott för mandatperioden 2023-2024
 • Val av arbetsgrupp för revidering av Discplinreglemente för Svenska handelshögskolans studentkår
 • Val av arbetsgrupp för revidering av Policydokument för Svenska handelshögskolans studentkår
 • Val av arbetsgrupp för revidering av Valordning för fullmäktige vid Svenska Handelshögskolans Studentkår
 • Val av medlemmar till arbetsgrupp för Fullmäktiges image
 • Beslut om avskrivning inom budgeten för 2024
 • Beslut om utdelning av Stora kårnålen i guld 2024
 • Beslut om utdelning av Stora kårnålen i silver 2024
 • Beslut om utdelning av Stora kårnålen i brons 2024
 • Beslut om utdelning av minnesmärket Jalles Horn 2024
 • Beslut om utdelning av Kåraktivitetsmärket 2024
 • Beslut om utdelning av Kamratskapsmärket 2024
 • Beslut om utdelning av Intressebevakningsmärket i guld 2024
 • Beslut om utdelning av Intressebevakningsmärket i silver 2024
 • Beslut om utdelning av Stora förtjänstmärket 2024
 • Beslut om utdelning av Lilla förtjänstmärket 2024
 • Beslut om utdelning av SHS standar 2024
 • Utdelning av stipendier 2024 antecknas till kännedom
 • Budgetuppföljning av Q4
 • Diskussion om fullmäktigegrupper

Alla SHS-medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med och lyssna!