Nyheter

Idrottskommittén 2024 har valts!

Medlemmarna för året 2024 är nu valda! Tack för alla ansökningar och visat intresse.

De nyvalda medlemmarna:

Charlotte Wright

Saana Poikela

Lumia Kari

Isabella Ahlblad

Ann-Sofie Ruusila

Katleen Walsdorff

Ellen Skogster

Ellen Hoop

Fortsättande medlemmar:

Moa Lindqvist (ordförande)

Kaisa Rantonen (vice ordförande)

Erika Andréasen

Minerva Åminne

Emelie Åström

Oscar Felixson

Fredrik Sundqvist

Bertil Eriksson

Mirjam Wadenström

Jonna Hakala