Rekrytering

Sök till Näringslivsutskottet 2024!

Hej alla ambitiösa och kreativa Hankeiter!

Vill du vara en del av ett motiverat team Hankeiter som har möjligheten att påverka studentkårens verksamhet på ett konkret och värdefullt sätt? Då kan Näringslivsutskottet vara någonting för dig!

Näringslivsutskottet är en förlängning av SHS styrelse och ansvarar över kårens företagssamarbeten. NU ordnar bl.a. Hanken Network Day och otaliga företagsevenemang, och söker kontinuerligt efter nya samarbetsmöjligheter med företagsvärlden. Näringslivsverksamheten utgör även en av studentkårens viktigaste inkomstkällor.

Till Näringslivsutskottets uppgifter hör bland annat följande:

  • Försäljning till nya potentiella partners
  • Regelbunden kontakt med nuvarande partners
  • Planering och administration av evenemang
  • Marknadsföring och PR

Vad får du ut av att vara med i NU?

Jo, du kommer i närkontakt med de ledande företagen i det finska näringslivet, du får öva upp dig på bl.a. essentiella kommunikationsfärdigheter inom affärslivet, möteskultur och planering & utförande av olika evenemang. Sist men inte minst får du ta del av en härlig och dynamisk gemenskap samt samarbeta med andra näringslivsutskott, t.ex. från SSHV och t.o.m. utomlands!

Hur ansöker man?

Ansökan skickas till naringsliv@shs.fi senast den 14.1.2024. Skriv en kort, fritt formulerad ansökan där du motiverar varför du vill vara med i NU, varför du är en bra kandidat och vilken uppgift du skulle vara speciellt intresserad av. Bifoga en bild på dig själv i ansökan, och glöm inte att ha med dina kontaktuppgifter. Efter ansökan bjuder vi in dig till en avslappnad intervju, som vi börjar hålla redan under ansökningstiden.

Tveka inte att ta kontakt med Näringslivsutskottets ordförande för 2024, Jesper Rajakangas, via e-post jesper.rajakangas@shs.fi eller Whatsapp +358 40 931 3605, ifall du undrar något!

Hoppas på att höra ifrån dig snart,

God Jul och Gott Nytt År!