Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 41/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 41/2023

Plats:  Microsoft Teams

Tid: 12.12.2023 kl. 14.00

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Matilda Eriksson, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Rebecca Laaksonen och Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl. 14.02 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Inga

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Anställning av ekonomi- och förvaltningssekreterare
 • Förslag på två studeranderepresentanter till Svenska Ekonomie Studenters Stiftelsens förvaltningsråd
 • Grundandet av två nya klubbar

Övriga ärenden:

 • Inga övriga ärenden

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 14.27

Styrelsens aktiviteter

41/2023

Gemensamma

 • Deltagit på Fackeltåget
 • Deltaigt på kårglöggen
 • Varit på middag med nya styrelsen

Ville Ruokonen

 • Arbete kring rekrytering av ekonomisekreterare och material
 • Skrivit och hållit tal på Senatstorget på studerandenas fackeltåg
 • Deltagit på SHSUF:s möte
 • Deltagit på SHSUF:s jullunch med rektor och husbolagets ordförande
 • Skrivit med generalsekreteraren kontrakt till tolk
 • Koordinering och jobb kring försäkringar för arbetare och årsfest
 • Deltagit på KPV:s och EPV:s gemensamma sista möte
 • Arbete kring fyramannarådets möten och arbetsordning
 • Hållit skoningar till nya styrelsen
 • Skrivit på testamentet
 • Skrivit på material till KPV skifte
 • Dragit prorektorsmöte för nya styrelsen
 • Arbete kring den reviderade Hankens strategi 2030
 • Koordinering av bokningar inför julfestrumban med NHHS och SASSE
 • Skrivit och planerat styrelsens sista anonyma enkät
 • Skrivit hälsning till Nötte
 • Koordinerat onboarding med kuratorn och inspektorn
 • Gjort styrelsens hälsning till NHHS
 • Märkesbeställning med generalsekreteraren
 • Deltagit på UU-möte och julglögg
 • Deltagit på EAG sitz
 • Arbete kring märkes- och stipendienämnden, koordinerat märken och stipendier för 2024
 • Skrivit föredragningslistan och hållit möte för märkes- och stipendienämnden
 • Koordinerat SESS förvaltningsråds medelmmar
 • Skrivit nomineringar till hedersmedlemmar inför FM-möte
 • Granskat EC:s verksamhetsberättelse
 • Koordinering av fakturor och konteringar
 • Kontakt med Hankens planeringschef Helena Strandell
 • Bandat in Studentkåren 101
 • Repsat på Lyrans och Akademens julkonsert

Axel Anderson

 • Deltagit på IBU:s besök på Rud Pedersen
 • Avlagt kursen tieturva 1 och får nu agera trafikövervakare i 5 år
 • Varit trafikövervakare på fackeltåget
 • Skrivit text till fyrammanrådet tillsammans med Frida
 • Gjort presentationen “jämlikhet på studentkåren”
 • Hållit skolningen “jämlikhet på studentkåren” åt nya styrelsen tillsammans med Frida
 • Skrivit och uppdaterat testamentet färdigt
 • Hållit skolningen “utbildningspolitik” åt nya styrelsen
 • Deltagit på märkes- och stipendienämndens första möte
 • Deltagit på Kopolive där året avrundades och vi tackade varandra för det gångna året
 • Deltagit på Hankens disciplinnämnds möte
 • Planerat årets sista UU-möte
 • Dragit sista UU-mötet för året och ordnat glögg i samband med det för att tacka att tacka för det gångna året
 • Deltagit på prorektorsmöte där den nya styrelsen introducerades till prorektorerna
 • Deltagit på Sopos tomteverkstad
 • Deltagit på AoLQ:s sista möte
 • Förberett UniK:s studerandereprsentanter för det kommande mötet
 • Koordinerat kring nya studeranderepresenteranter
 • Haft möte med HUS och AUS kopo-asiantuntijan för att bestämma vem som ska sitta som studeranderepresentant i direktionen för Helsinki Graduate School of Economics (HGSE)
 • Bandat in Studentkåren 101

Emilia Öfverström

 • Ordnat och deltagit på besök på Rud Pedersen + skapat IG story om besöket
 • Skrivit klart höpo testamentet
 • Skapat ett höpo 2023 arkiv
 • Förberett och deltagit på WSC höstmöte där det valdes ny ordförande och AUS avgick från WSC
 • Deltagit på Kopolive där året avrundades och vi tackade varandra för det gångna året
 • Hållit skolningen högskolepolitik åt nya styrelsen
 • Översatt text till SHS.fi om förbundsmöte och skapat tillhörande somematerial 
 • Deltagit på UU glögg och repsat på EAG sitz 
 • Förberett möte med HUS nya svenskspråkiga styrelsemedlem
 • Utrett mejladresslistor som studerande fått tillgång till på Hanken

Frida Winberg

 • Uppdaterad testamente
 • Skrivit text till fyrammanrådet med Axel
 • Planerat och hållit jämlikhets skolning till nya styrelsen
 • Deltagit på SHVS ledningsgruppsmöte, allmän information från studerande på tapeten
 • Hållit skolningen “socialpolitik” åt nya styrelsen
 • Bandat in Studentkåren 101
 • Deltagit på prorektorsmöte där den nya styrelsen introducerades till prorektorerna
 • Repsat på EAG sitzen
 • Handlat inför SHS Tomteverkstad
 • Ordnat SHS Tomteverkstad
 • Utrett avlämning av presenter till Joulupuu-insamlingen
 • Koordinerat med Niord angående intervju till Niordbladet

´

Pauliina Haarala

 • Uppdaterad testamente
 • Haft näringslivs skolning till nya styssen
 • Planering av NU rekry
 • Övervakat EAG sitzen
 • Delat ut halaren
 • Deltagit på UU möte
 • Repsat på Lyrans och Akademens julkonsert
 • Deltagit på tomteverkstad
 • Möte med efterträdare och Hanken
 • Årsfestarbete

Rebecca Laaksonen

 • Utbildat nya styrelsen om evenemangsposten
 • Utbildat nya styrelsen om internationella ärenden-posten
 • Utbildat nya styrelsen om vice ordförande posten
 • Avlagt kursen Tieturva 1 och får nu agera trafikövervakare i 5 år
 • Organiserat studenternas fackeltåg tillsammans med övriga studentorganisationer på självständighetsdagen
 • Planerat innehåll och workshops för årets sista ordfu-möte, där både nya och gamla förtroendevalda samt deras vicen deltog. Tema kring feedback om 2023, utveckling av verksamheten 2024 och kontrollerad handover ordförande emellan samt briefing över Freshers’ Committee.
 • Dragit sista ordfu-mötet
 • Bandat in Studentkåren 101
 • Planerat praktikaliteter och arbetsuppdelning för Källarsitz x Snapstävling
 • Hjälpt till med marknadsföringsmaterial för Källarsitz x Snapstävling
 • Haft förberedande möte med en aspirerande klubb
 • Koordinerat klubbangelägenheter
 • Uppdaterat SHS Events kalendern
 • Planerat, ordnat och fixat inför sångboksgruppens träff

Sami Multisilta

 • Varit sjuk hela veckan
 • Bokningskalender
 • Koordinering med husbolaget & selco om bl.a. toalett reparation

Matilda Eriksson

 • Haft Kommunikationsskolning till nya styrelsen
 • Haft Hållbarhetsskolning till nya styrelsen
 • Hållt Kommunikationsskolning till min efterträdare
 • Hållt hållbarhetsskolning till min efterträdare
 • Deltagit på prorektorsmöte där den nya styrelsen introducerades till prorektorerna
 • Bandat in studentkåren 101
 • Övervakat EAG sitzen
 • Deltagit på UU möte
 • Deltagit på UU glögg
 • Uppdaterat kommunikations och hållbarhets arkiv 2023
 • Deltagit på SESS företagskväll
 • Representerat på Lyran & Akademens julkonsert
 • Deltagit på SOPOs tomteverkstad
 • Hållt koll på shs facebook
 • Gjort nya SHS användare
 • Uppdaterat shs.fi
 • Gjort och publicerat material på shsmoments
 • Uppfaterat infoTVn :)
 • Hanterat bokningskalendern ;’)