Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 14/2023

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och mötesplattformen Microsoft Teams
Tid: Tisdag 12.12.2023 kl. 18:00-18:41

Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emilia Winqvist kl. 18:00

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Godkännande av verksamhetsplanen för 2024
  • Godkännande av budget för 2024
  • Val av disciplinnämnden 1.1.2024-31.12.2025
  • Utseende av hedersmedlemmar
  • Val av Svenska ekonomie studenters stiftelses (SESS) styrelsemedlemmar; studeranderepresentanter 2024 – 2025 och sakkunnig 2024 – 2026.

Mötet avslutades av fullmäktigeordförande Emilia Winqvist kl. 18:41