Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 11/2023

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och mötesplattformen
Microsoft Teams

Tid: Torsdag 16.11.2023 kl. 18:00-22:00

Mötet öppnades av första vice ordförande Philip Höstman kl. 18:00

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Val av studentkårens revisor och suppleant 2024
  • Val av studentkårens inventeringsansvariga och suppleanter 2024
  • Utnämning av medlemmar till studentkårens märkes- och stipendienämnd 2023-2024
  • Val av studentkårens styrelse 2024
  • Val av inspektor för Studentkåren 2024-


Mötets avslutande av fullmäktiges första vice ordförande Philip Höstman kl. 22.