Nyheter

Leder du en av SHS kommittéer 2024?

Inför verksamhetsperioden 1/2024 – 12/2024 lediganslås följande poster:

  • Ordförande för Casa Nostra 2024
  • Skattmästare för Casa Nostra 2024
  • Ordförande för Exchange Committee 2024
  • Ordförande för Programkommittén 2024
  • Ordförande för Idrottskommittén 2024
  • Ordförande för Informationskommittén 2024
  • Ordförande för Äldremannarådet 2024

Förtroendevalda till dessa poster kommer att väljas på Fullmäktigemötet måndagen den 20.11.2023 kl. 18:00. Man kan antingen ställa upp direkt på mötet eller skicka en fritt formulerad ansökan till ansokan@shs.fi  senast den 14.11.2023 klockan 23:59. Läs mer om de lediga posterna nedan, sök, och var med och påverka hur SHS 2024 ser ut! Skicka gärna in er ansökan också på engelska.

Ordförande & skattmästare för Casa Nostra 2024
CN är SHS officiella festorgan med djupa traditioner och tycke för att ordna bra evenemang för kårmedlemmarna. CN består av en regering med ordförande, vice och skattmästare samt maximalt 19 övriga medlemmar.

Frågor kan riktas till nuvarande CN ordförande Anna Nuutinen och CN skattmästare Henrik Nyman.

Sök till ordförande för Exchange Committee 2024
Exchange Committee är en del studentkårens internationella vinge. Kommittén bidrar till att göra Hanken till ett internationellt universitet genom att integrera utbytesstuderandena med Svenska handelshögsskolans studentkår. EC består av 22 tutorer och en ordförande som tillsammans jobbar för att göra utisarnas tid vid Hanken så minnesvärd som möjligt!

Om du har frågor angående EC:s verksamhet eller ordförandes uppgifter kan du kontakta nuvarande ordförande Emilia Jansén.

Sök till ordförande för Programkommittén 2024
Som Programkommitténs ordförande får du samla ihop ett fantastiskt team och tillsammans planerar och genomför ni evenemang så som Skojrejs och Hanken Fashion Night. Posten ger dig en möjlighet att utvecklas som ledare och samtidigt får du en massa nya kontakter både på kåren och i företagsvärlden. Din huvudsakliga uppgift som ordförande är att förbereda kommitténs verksamhet och tillsammans med ditt team förverkliga evenemangen. Du har också en chans att introducera nya traditioner inom kommittén och på kåren.

Ifall du har frågor angående uppgiften som PK:s ordförande, tvivla inte att kontakta Nora Barkman, nuvarande ordförande.

Sök till Informationskommitténs ordförande 2024
Som ordförande för INK är din huvudsakliga uppgift att leda kommittén och tillsammans skapa SHS digitala tidning Hankeiten. Du får även ansvara över diverse mediaprojekt så som INK:s egen podcast och andra projekt som ni planerar inom kommittén. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av SHS eller INK, men intresse för media är önskvärt. Som ordförande har du möjligheten att ta del av den frihet och de förmåner som kommer med ett visst ansvar som förtroendevald i SHS.

Ifall du har frågor angående uppgiften som INK ordförande så tvivla inte att kontakta INK:s nuvarande ordförande Hulda Mörn.

Sök till Idrottskommitténs ordförande 2024
Är du en organiserad person som tycker om motion och hälsa? Har du nya idéer för SHS idrottsaktiviteter? Anser du att något kan förbättras? Som ordförande för Idrottskommittén ansvarar du för hela kommitténs medlemmar och aktiviteter. Idrottskommittén ordnar allt från stora evenemang så som Pinktober Charity Run och Academic Classic, till mindre evenemang så som veckans svett. Den här posten kommer förstärka din ledarskapsförmåga och ge dig många nya vänner. 

Frågor kan skickas till IK:s nuvarande ordförande Kaisa Rantonen.

Sök till Äldremannarådets ordförande 2024
Äldremannarådet är ett rådgivande organ, som består av tre till fem medlemmar och som har rätt att rapportera och ge förslag till styrelsen och fullmäktige. Utöver detta stöder ÄMR studentkårens förtroendevalda i kluriga ärenden genom att bl.a. följa upp implementeringen av kårens vision, mission och strategi, utveckla traditioner samt stödja studentkårsaktiva i kårens förvaltning och kontinuitet. 

Om du är intresserad av att vara ordförande för Äldremannarådet 2024 ska du skicka en presentation av dig själv inkluderat dina studentkårsmeriter. Frågor kan riktas till nuvarande ordförande Nicolina Massa.

Alla personer kan kontaktas på sin SHS-mail förnamn.efternamn@shs.fi. Tveka inte att ta kontakt och ställ upp som kandidat för en ordförandepost det kommande året!