Nyheter

Sök till styrelsen 2024!

Vill du vara med och påverka och utveckla vår kära studentkår det kommande året?

Söker du en chans att utveckla dig själv och skapa värdefulla kontakter för framtiden?

Vill du vara med och representera Svenska handelshögskolans studentkår runtom i Finland och utomlands?

Vill du bevaka SHS:s medlemmars intressen både på Hanken och i samhället?

Om du svarade JA, sök till styrelsen 2024!

Nedan finns ett urval på olika uppgifter som styrelsen ansvarar för:

Kommunikation – Ansvarig för kårens webbsida och sociala medier.

Socialpolitik – Ansvarig för välmående och hälsa inom studentkåren och intressebevakning gällande välmåendefrågor för studerande. Ordförande för Socialpolitiska utskottet. 

Hållbarhet – Ansvarig för kårens hållbarhetsarbete och sitter bland annat i Hankens Sustainability Group. Ordförande för Hållbarhetsutskottet.

Internationella relationer – Ansvarig för kårens internationella verksamhet och medlem av Nordic Board. Kan också bevaka internationella studerandes intressen.

Näringsliv – Ansvarig för kårens alla näringslivskontakter. Ordförande för Näringslivsutskottet.

Utbildningspolitik – Ansvarig för intressebevakning inom Hanken. Ordförande för Utbildningsutskottet.

Högskolepolitik – Bevakar våra studerandes intressen i högskolevärlden och i samhället tillsammans med ett finskt nätverk av studentkårer. Samarbetar med Finlands Studentkårers Förbund och övriga intresseorganisationer. Ordförande för Intressebevakningsutskottet

Förvaltning & Underhåll – Ansvarig för Casa Academica och kontakt för husbolaget

Evenemang – Ansvarig för programutveckling och evenemang på studentkåren som styrelsen ordnar. Ansvarig för kontakt mellan klubbarna och kommittéerna inom kåren. Ordförande för Ordförandeutskottet. 

Styrelseordförande – högsta ansvarig och leder styrelsens arbete samt är kårordförande.

Styrelsen har andra uppgifter än de som räknats upp här och styrelsens uppgifter kan också utvecklas, så om du har ett intresse att jobba med andra ärenden än de jag räknade upp så får du gärna nämna det i din ansökan. 

Om du vill ansöka till Styrelsen 2024 eller har några frågor, tveka inte att kontakta mig på sofie.eriksson@shs.fi eller WhatsApp +358 40 6702848. Deadline för ansökan är söndagen 12.11 klockan 12:00. Intervjuer och diskussioner sker fortgående från att ansökningarna kommit fram, men senast måndagen 13.11 klockan 12:00. Ansökan får vara fritt formulerad, men beskriv gärna eventuella tidigare poster inom studentkåren och annat som kan vara relevant, samt vad du är intresserad av att jobba för och med i styrelsen. Om du vill kan du även bifoga ditt CV.

Förslaget på styrelse behandlas av fullmäktige på valmötet den 16.11. Förslaget skickas ut till fullmäktige tre dagar före mötet, d.v.s. 13.11.

Jag hoppas innerligt att du söker med till Styrelsen 2024 för att vara med och arbeta för Finlands roligaste studentkår! Om du är intresserad men fortfarande är i valet och kvalet så är det fritt fram att ta kontakt så diskuterar jag gärna mer!

Sofie Eriksson
Styrelsebildare 2024