Fullmäktigemöte

Fullmäktigemöte 7/2023

Välkommen att delta på fullmäktigemöte 7/2023!

Tid: 19.9 klockan 18:00

Plats: Lärarrummet vån 5 (Hfors) och rum V105 (Vasa)


På agendan står

  • Val av medlemmar till SHS delegation till FSF:s förbundsmöte
  • Beslut om förslag till förändring av studentkårens förvaltningsreglemente
  • Beslut om förslag till förändring av studentkårens märkes- och stipendiereglemente
  • Beslut om styrelsens proposition till fullmäktige med förslag till förändring av styrelsens arbetsordning

Alla SHS-medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med!