Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 10/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 10/2023

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 

Tid: 15.3.2023 kl. 09.06-09.26

Närvarande:

Rebecka Laaksonen Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Axel Anderson, Matilda Eriksson och Emilia Granqvist 

Mötet öppnades kl.09.06 av viceordförande Laaksonen

Anmälningsärenden: 

 • Styrelsen har represeterat på NHH veckan och träffat NHHS och SASSE i Bergen
 • Gensek har reppat på SYL johdon semma
 • Styrelsen representerade på Thorax 92. år

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen utsåg kvartalets hankeit
 • Studeranderepresentant (ordinarie) utvaldes till institutionsrådet för marknadsföring och logistik.

Mötet avslutas av viceordförande Laaksonen kl. 09.26.

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Styrelsen har träffat NHHS och SASSE:s styrelser i Bergen under NHHS-dagar
 • Styrelsen har träffat äldremannarådet på chillhäng

Ville Ruokonen

 • Deltagit på FINEEC Final Interview och möte med Hankens rektor samt prorektorer
 • Planerat SHS uppdateringar till Hankens ledningsgruppens möte. 
 • Möte och kvartalsuppdatering med Gensek
 • Möte med Beccy angående kommande veckor pga sjukledighet
 • Deltagit på Thorax årsfest
 • Deltagit på UU-möte
 • Påbörjat arbetet med revideringen av märkes- och stipendienämnden
 • Koordinerat träffar med toppstyrelser
 • Månadsmöte med FM-ordförande Emma
 • Möte med klubben HC morjens tillsammans med Beccy
 • Ekonomiförvaltning och yrsel med vissa fakturor

Axel Anderson

 • Haft möte med Emilia, Gensek Emi och FSF styrelsens kopon Jenni och Roosa angående SHS tankar om FSF visioner då det kommer till teman inom utbildningspolitik
 • Deltagit på Thorax årsfest
 • Planerat och dragit årets andra UU-möte
 • Haft möte med Emilia gällande förberedelser inför FSF:s koposektor-möte
 • Deltagit i kopolive om poängsystem och antagningsprocesser
 • Deltagit i möte med HaBa- taskforce
 • Årets första möte med Kommittén för lärandeoch kvalitet (AoLQ)
 • Möte med SSHV:s utbildningspolitiskt ansvariga för att hållas ajour med vad som händer på respektive studieort
 • Haft möte med studeranderepresentanterna i IR för handelsrätt och redovisning
 • Haft möte med studeranderepresentanterna i språkdirektionen
 • Haft möte med fullmäktiges presidium och kylli för att planera “feedback & snack”
 • Koordinerat inför engage.eu med Beccy

Emilia Öfverström

 • Haft möte med Axel, Gensek Emi och FSF styrelsens kopon Jenni och Roosa angående SHS tankar om FSF visioner då det kommer till teman inom utbildningspolitik
 • Möte med Axel angående kopodagarna
 • Dragit valdebatt möte
 • Möblerat om på kåren med Sami och Mati 
 • Deltagit i kopolive om poängsystem och antagnigsprocesser
 • Hållit det tredje IBU-möte
 • Designat ig-storyn till valdebatten
 • Skrivit verksamhetsberättelse för Centralvalnämnden CVN 

Frida Winberg

 • Skicka ut jämlikhetsenkäten
 • Förberett marknadsföringsmaterial för jämlikhetsenkäten samt välmåendeveckan
 • Andra förberedelser inför välmåendeveckan 
 • Möte med Hoas
 • Jobbat på revidering av jämlikhetspolicydokumentet

Pauliina Haarala

 • Deltagit på UU möte
 • Möte med Philip från SSHV om kommande exkursionen
 • Samtal med Matilda Hassel från Finlandssevsna martaförbundet inför välmåendeveckan
 • Veckomöte med NU
 • Deltagit på möte med Axel och Theresa och IR Handelsrätt & Redovisning
 • Varit i kontakt med CORE om Original Student Festival och Summer Jobs Night
 • Kontakt med ekonsek om påminnelser om fakturor

Rebecca Laaksonen

 • Möte med IK ordförande
 • Möte med PK ordförande
 • Möte med HC Morjens tillsammans med Ville
 • Möte med ÄMR angående sångboken
 • Möte med SMG 
 • Möte angående Stadirundan med företrädare
 • Möte med Ville angående vice posten under sjukledighet
 • Bokat följande Ordfu-möte
 • Koordinerat Stegmätaren tillsammans med Mati
 • Koordinerat Ylonz för nästa vecka tillsammans med Mati
 • Koordinerat inför engage.eu med Axel
 • Koordinerat och förberett inför möte med Gekko ordförande + vice
 • Bokningar på Hanken och på Casa

Sami Multisilta

 • Fixa Bokningscalender
 • Nya bord anlänt och inburade i bordrummet, nya stolar även påväg
 • Uppdaterat casamanualen på svenska
 • Kårnyckelfifflande
 • Fixning av mellanväggen på kommande
 • Pistä kåren till en sån layout som funkar med hjälp av emilia samt matilda.

Matilda Eriksson

 • Påbörjat skrivandet av hållbarhetsstrategin
 • Skickat ut marsmånads nyhetsbrev
 • Möte med Sami angående sortering på studentkåren 
 • Deltagit på UU möte
 • Möblerat om och rensat på kåren med Sami och Emilia
 • Gjort & publicerat some – material
 • Kort möte med Beccy angående Ylonz biljettsläpp