Mötesreferat

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 2/2023

Svenska Handelshögskolans studentkår 

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 2/2023 

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och 

mötesplattformen Microsoft Teams 

Tid: Måndag 20.2.2023 kl. 18.00 

Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl.18.00 

Fullmäktige behandlade följande ärende under möten: 

  • Val till ordförande för gulnäbbskommittén 
  • Implementeringsplanen för verksamhetsplanen 2023 godkändes 
  • Återemitterade förändringsförslag för SHS stadgar 
  • Styrelses arbetsordning återemitterades till arbetsgruppen 
  • Fullmäktiges arbetsordning återemitterades till arbetsgruppen 
  • Beslut om utdelning av intressebevakningsmärket i guld 2023 
  • Beslut om utdelning av Lilla förtjänstmärket 2023 
  • Utdelning av stipendier 2023 antecknas till kännedom 
  • Bordläggning av motion 2/2023 

Mötet avslutades av ordförande Emma Lindvall 22:46