Mötesreferat

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 14/2022

Svenska Handelshögskolans studentkår

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 14/2022

Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och

mötesplattformen Microsoft Teams

Tid: Tisdag 13.12.2022 kl. 19.00-21.00

Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl.19.06

  • Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:
  • Fullmäktige godkände SHS verksamhetsplanen 2023.
  • Fullmäktige godkände av SHS budget 2023.
  • Anton Mattsson, Selma Lumio, Emilia Winqvist valdes som medlemmar till Svenska ekonomie studenters stiftelses (SESS) styrelse 1.1.2023-31.12.2024.
  • Kenneth Lundström valdes som sakkunnig till SESS styrelse för kommande mandatperiod 1.1.2023 – 31.12.2025.

Mötet avslutades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl. 20.26