Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 39/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR
Mötesreferat för styrelsens möte 39/2022
Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams
Tid: 7.12.2022 kl. 10:00
Närvarande:
Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Selma
Lumio, William Sundell, Emma Lindvall, Emilia Granqvist
Mötet öppnades kl. 10:02 av ordförande Winqvist
Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:
● Styrelsen har beslutat om förslag på 3 styrelsemedlemmar till SESS styrelse
● Styrelsen har beslutat om förslag på 2 medlemmar till SESS förvaltningsråd
● Styrelsen har beslutat om förslag på sakkunnig till SESS styrelse
● Styrelsen har beviljat undantagslov åt Exchange Committee
● Styrelsen har beviljat undantagslov åt Casa Nostra

Anmälningsärenden
● Ordförande Winqvist anmäler att första normala introveckan på tre år för gulisar,
magisterstuderande och utbytesstuderanden är igång.
● Ledamot Havunta anmäler att styrelsen i helhet representerat på Glöggrundan i Åbo och SSHVs
årsfest och sillis i Vasa
● Ledamot Matsson anmäler att studenternas fackeltåg ordnades på självständighetsdagen.
Ordförande Winqvist höll tal och ledamöterna Lumio, Sundell och Holmberg hjälpte till med
arrangemangen.
Övriga ärenden
● Inga övriga ärenden.
Styrelsens aktiviteter:
Gemensamma
Bearbetat verksamhetsplanen och budgeten
Implementeringsplan presentation
Representation på SSHVs årsfest

Emilia Winqvist
SHS:
Diskussioner med styrelsemedlemmar
Diskussion med efterträdare
Arrangemang av skolningar
Material till skolningar för nya styrelsen
Kollat Bezala och Cozone
Bearbetat material till aftonskolan
Tal till SSHVs årsfest
Förberedelser inför officiella mötet
Externa parter:
Möte med understödsföreningen
Diskussioner med ekonomerna om lounge utrymme
Kontakt med husbolaget¨
Tal under studerandes fackeltåg
Varit efter spons till studentkåren
Hanken:
Kontakt om Lucia och dess uppträdande
Kontakt angående skolningar för nya styrelsen
Ledningsgruppens ärenden
Ida Havunta
HaBa-arbetet
Representerat på Glöggrundan i Åbo och Tomtedisco samt SSHV årsfest & zillis i Vasa.
Kontinuerligt UPO jobb
Reky av nya studrepsar
Text till Hankeiten
Möte med presidiet
Möte med SSHV
William Sundell
Haft möte med ett potentiellt nytt samarbetsföretag
Fixat med Näringslivsutskottets rekrytering
Fixat kring årets sista NU evenemang: CotW med SEB
Hjälpt till under Fackeltåget
Pippi Blomqvist
Möte om StödHankeit-verksamheten med Folkhälsan
Skickat SHS hälsningar till SHVS
Skrivit text till Hankeiten
Representerat på Glöggrundan

Representerat på Tomtedisco
Representerat på SSHV årsfest & zillis
Deltagande på FSF:s valsektorträff
Beställt saker till SHS Tomteverkstad
Marknadsföringsinitiativ för sopoutskottet och IBU:s rekryteringsinsatser samt SHS Tomteverkstad
Möte med YTHS Eteläinen Johtokunta
Möte med styrgruppen för Projekt Växthus
Förberedande arbete för efterträdare
Jennifer Holmberg
Arbete med och onboarding av efterträdare
IBU-rekrytering
Mycket arbetet gällande eventuellt engelskspråkigt kandidatprogram
Fungerat som trafikdirigerare under studenternas fackeltåg på självständighetsdagen
Hampus Nordin
Hanterat bokningskalendern
Hanterat pant och kontrakt
Varit och hejat på SHS under handelskampen mot MK
Glöggrundan
Beställt bord till Casa
Representerat på SSHV:s tomtedisco, årsfest och silliz
Anton
Uppdaterat sociala medier och hemsidan
Designat some inlägg
Hejjat på SHS under handelskampen
Representerat på SSHVs Tomtedisco, Årsfest och Silliz
Planerat skolning för nya styrelsen
Selma Lumio
Förberedelser inför kårglöggen
Förberedelser inför självständighetsdagens fackeltåg
Agerade ordningsvakt under självständighetsdagens fackeltåg
Representerat på Glöggrundan i Åbo och Tomtedisco samt SSHV årsfest i Vasa.