Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 11/2022

Svenska handelshögskolans studentkår

Mötesreferat för fullmäktigemöte 11/2022

Plats: Maxen, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) samt rum V105, Svenska handelshögskolan i Vasa (Biblioteksgatan 16)

Tid: Torsdag 10.11.2022 kl. 16.06 – 19.03.

Mötet öppnades av studentkårens inspektor Markus Wartiovaara kl. 16.06.

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Val av fullmäktiges ordförande för mandatperioden 2022-2023
  • Val av fullmäktiges första vice ordförande för mandatperioden 2022-2023
  • Val av fullmäktiges andra vice ordförande för mandatperioden 2022-2023
  • Val av fullmäktiges Stora Utskott för mandatperioden 2022-2023
  • Val av styrelsebildare 2023

Mötet avslutades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl. 19.03.