Nyheter

Sök till fullmäktiges presidium!

Fullmäktiges presidium väljs på fullmäktiges första möte, det så kallade konstituerande mötet den 10.11.2021 kl. 16.00. Till fullmäktiges presidium hör fullmäktiges ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande. Fullmäktiges andra vice ordförande fungerar även som ordförande för Stora Utskottet (SU).

Varje studentkårsmedlem och före detta studentkårsmedlem är valbar till fullmäktiges presidium oberoende om man blivit invalda till fullmäktige eller inte.

Minst en medlem av presidiet ska dock vara ordinarie ledamot av fullmäktige. Styrelseledamöter eller anställda får inte fungera i fullmäktiges presidium.

Ansökan och en skriftlig presentation ska skickas in till ansokan@shs.fi senast den 7.11.2022 kl. 12.00 ifall du vill att din skriftliga ansökan delas med fullmäktigeledamöterna. Det är även möjligt att ställa upp på mötet den 10.11 kl. 16.00 utan att ha skickat in en skriftlig presentation. 

Vid frågor kan man kontakta studentkårens generalsekreterare Emilia Granqvist (gensek@shs.fi) eller fullmäktiges nuvarande presidium: ordförande Emma Lindvall (emma.lindvall@shs.fi), första vice ordförande Petteri Tuokila (petteri.tuokila@shs.fi) och andra vice ordförande samt SU:s ordförande Fanny Kesti (fanny.kesti@shs.fi).