Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 28/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 28/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 21.9.2022 kl. 9:00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Selma Lumio 

Mötet öppnades kl. 9:03 av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen har bestämt om representanter för diverse årsfester 
 • Styrelsen har beslutit om en kandidat för suppleantpost i Institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi, som föreslås vidare till Hanken för godkännande. 
 • Styrelsen har fattat beslut om representant inför HOAS valmöte
 • Styrelsen har lediganslått posten som Kvartalets Hankeit 

Anmälningsärenden

 • Styrelsen har deltagit på FSF:höstseminarium i Åbo
 • Styrelsen har representerat på Gulisintagningen i Helsingfors
 • En del av styrelsen har varit med på demonstration för terapigaranti tillsammans med Mieli ry och FSF.

Övriga ärenden

 • Styrelsen sjunger för ledamot Lumio, då hon haft födelsedag i helgen
 • Nästa veckas möte hålls undantagsvis klo 12:00 på onsdagen 

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

Program på gulisintagningen

FSFs höst seminarium i åbo under torsdag och fredag

Gulismässa

Emilia Winqvist

 • Hanken

Beredskapsövning med Hankens ledningsgrupp

Akademiska rådet

Förberedelser inför ledningsgruppens möte

 • Externa parter

Niords möte om strategin

FSFs höstseminarium, diskuterat språkfrågan

KPV möte om bland annat regionala studielånets avdrag

Planerat understöds föreningens middag

 • SHS 

Träffat Markus och Hankens och diskuterat samarbete

Övervakat på gulisintagningen

Möte om SHS gulisintagning

Fullmäktigemöte om anställning av ny generalsekreterare

Anställt nya generalsekreterare

Övervakat kårens koppi

Jobbat på budgetfrågor

Skött Genseks e-post

Ida Havunta

Möte med Emmi 

Fortsatt på utredningen av mötesarvoden

Möte med intressebevakarna i styssen

Varit med i jobbet för skrivandet av SHS kommentar till FSF:s material för förbundsmötet 

Jobbat med sista sakerna för välmåendeenkäten

Var med på demonstration för terapigarantin tillsammans med Mieli ry och FSF

Representation på halarfest 

Representerat UU på gulismässan

Anton Mattsson

Designat SOME material till sociala medier och hemsidan

Övervakat på MCs hawaiian sitz

Möte med Alumn arbetsgruppen

Deltagit på Gulismässan

Hampus Nordin

Hanterat bokningskalender

Hanterat utrymmeskontrakt och pant

Deltagit på Gulismässan

Deltagit på demonstrationen för terapigarantin

Haft Discoland och plockat bort trasiga högtalare och skickat på reparation + köpt nytt mixerbord och förstärkare

Haft kontakt med husbolaget om vattenskadan och hur vi går vidare med remppan

Pippi Blomqvist 

Generalsekreterarens uppgifter 

Arbete med Välmåendeveckans evenemang, koordinering, planering och marknadsföring 

Kommentarer till SHVS 

Sektorträffar på höstseminariet 

Planering av ombudens arbetsordning 

Arbete med välmåendeenkäten samt dess utskick 

Intressebevakarnas veckomöte 

UniSport Johtokunta e-postmöte 

Möte med IK och HankBoobie om Pinktober Charity Run 

Möte med INK om Välmåendeveckan 

Svarande på en enkät om socialpolitik av FSF 

Möte med sopotuskottet och NU om spons 

Samlande av samt deltagande på demonstration för terapigarantin tillsammans med Mieli ry och FSF

Koordinering av Projekt Växthus 

Representation på halarfest 

Möte med SSHV

Jennifer Holmberg 

WSC-möte

Aktiv roll på FSF höstseminarium i Åbo

Bollat idéer om ny kandidat för Hoas styrelse

Representerat på gulisintagningen

Övervakat på MC:s sitz på Casa

Koordinerat IBU:s exkursion 

Sparrat med Byman

Möte med styrelsens intressebevakare

Skrivit på och skickat in SHS kommentar till FSF:s material för förbundsmötet 

Representerat på Gulismässan

Inboxen

William Sundell

Möte med Hanna Westman för att planera key noten

Halarteams fix

Hanken Network Day fix

Möte med Sopoutskottet

Möte med Master’s Committee om att samarbeta på något företagsevenemang

Selma Lumio

Jobbat med välmåendeenkätens webropol-del

Kontakt kring Stadirundan

Biljettförsäljning inför Stadirundan

Kontakt angående RIK-skiftet

Organiserat gulismässan

Kontakt med kommittér och klubbar

Praktiska ärenden kring SHS teaterbesök