Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 34/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 34/2021

Plats: SEB – Sanduddsgatan 7A, våning 2

Tid: 27.10.2021 kl 10:00

Närvarande:

Daniel Karlsson,  Emma Lindvall, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Alexandra Eriksson, Daniel Hasselström, Emilia Donner

Mötet öppnades kl. 10:07 av ordförande Karlsson

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Förändring i delegationen för FSF förbundsmöte 2021. Förslaget som förs vidare till fullmäktige är att delegationen består av ordinarie ledamöterna Sebastian Ståhlberg, Emma Lindvall och Alexandra Eriksson samt suppleanterna Oscar Byman, Emilia Winqvist och Emilia Donner.

Anmälningsärenden

 • Emma Lindvall och Emilia Donner har blivit invalda till SHS Fullmäktige
 • Styrelsen har representerat på Toppsemi på Hanken
 • Kårmässan ordnas fysiskt idag i Hankens foajé kl. 11.00 – 14:00
 • Styrelseledamot Sebastian Stålberg har blivit invald i Hankens styrelse som studeranderepresentant

Styrelsens aktiviteter

34/2021

Gemensamma

 • Fullmäktigemöte 7/2021
 • Möte om verksamhetsplanen 2022
 • Prorektorsmöte
 • Toppsemi 2021 

Daniel Karlsson

 • Arbete kring rekryteringen av en ny generalsekreterare till studentkåren
 • Presenterat medellånga ekonomiplanen för fullmäktige
 • Möte med KY angående programmet för Nordic Forum
 • Fått godkänt understöd från Hanken i enlighet med Understödsbilagan för busstransport för de förstaårsstuderande som studerar i Vasa som önskar närvara på evenemanget i Helsingfors
 • Förfrågan till Hanken om möjligt samarbete inför Nordic Forum
 • Administrativt arbete och administrativt arbete i generalsekreterarens bortfall
 • Övrig korrespondens

Emma Lindvall

 • Möte med SSHV:s utbildningspolitiskt ansvariga
 • UU-möte 7/2021
 • Intressebevakningsbriefing med social- och högskolepolitiskt ansvariga
 • Koordinerat rekryteringen av studeranderepresentanter till Hanken styrelse och UR/AR, studiecirklar, inför FSF:s förbundsmöte och Utbildningsutskottets deltagande i kårmässan

Emilia Winqvist

 • Deltagit på Utbildningsrådet och Akademiska rådets möten och diskuterat bland annat internationalisering samt övergången till Sisu
 • Hjälpt CVN med marknadsföring av fullmäktige valet
 • Bearbetat verksamhetsplanen
 • Fått kommunikationsplanen godkänd av fullmäktige
 • Uppdaterat hemsidan samt sociala medierna
 • Gjort nya G-suites användare
 • Deltagit på Prorektors möte och diskuterat bland annat internationalisering samt samarbeten
 • Koordinerat frågor till info@shs.fi och hjälpt kåraktiva med diverse ärenden
 • Planerat hur man marknadsföra styrelsen rekryteringen
 • Planerat inför kårmässan
 • Deltagit och hjälpt i köket med SSHVs Halloween sitz

Alexandra Eriksson

 • Möte med Lydia från SSHV i samband med Hankeiternas välmåendegrupp
 • Hoas
 • “Nimitysvalmisteluvaliokunta” möte med de övriga studerandekårende och studentkårena
 • Unisport
 • Möte med Basse angående “Högskolan i rörelse”
 • Intressebevakningsbriefing
 • Varit i kontakt med Kylli i samband med StödHankeit morgonmål som ordnas torsdagen den 28.10.2021

Daniel Hasselström

 • Planerade de kommande evenemangena på studentkåren
 • Har haft möte med flera kommitteer angående deras kommande evenemang under hösten
 • Planerat studerandes självständighets fackeltåget som sker den 6.12.2021. SHS kommer att vara ansvariga för att boka och fixa ljudet och ljuset på Senatstorget under fackeltåget och även fixa 2 vakter till evenemanget. Har redan hittat en av dessa vakter. 
 • Planerat Nordic Forum som sker den 9.11-11.11.2021 i Finland tillsammans med KY. Har även lagat en anmälningsblankett samt ett schema för evenemanget och skickat iväg inbjudningarna och bokat utrymmen. 
 • Koordinerat projektbidragsansökningar
 • Koordinerat klubbidragsansökningar
 • Koordinerat och planerat Ekonombrevsutdelningen
 • Har haft mötet med PK och Hanken angående planeringen av Skojrejs
 • Koordinerat inbjudningar till Skojrejs av TF,Codex och Thorax styrelser
 • Koordinerat och fixat ett samarbete mellan IHD och Hanken. Ideen är att IHD skulle hjälpa till på Hankens evenemang (tex i narikkan) och sedan skulle IHD få betalt för det
 • Planerat Kårmässan som sker den 27.10 fysiskt i Hankens foajé
 • Påminnt Klubbar och Kommitteer om Kårmässan
 • Planera och ordna Källarkväll
 • Hälsat på min flickvän i England

Emilia Donner

 • Hållit sponsutskottets första möte
 • Koordinerat sponsorrelaterade ärenden tillsammans med PK i samband med Skojrejs
 • Planerat Nordic Forum och slagit fast Martin Paasi som talare, samt Finlands Ekonomer som sponsor för seminariet
 • Planerat och skrivit ett utkast för verksamhetsplanen för 2022
 • Hållit NU-möte och följt upp budgeten
 • Besvarat mejl och skött löpande ärenden

Sebastian Ståhlberg

 • Högskolan i rörelse
 • FSF
  • Kopolive
  • välfärdsområdesvalskolning
 • WSC
 • Intressebevakningsbriefing
 • OLL
 • Förbundsmötesmaterial

Anton Nilsson

 • Koordinera bokningar samt gått igenom hur utrymmen fungerar med  olika personer.
 • Fortsatt dialog med KSO angående våra gemensamma utrymmen och hur vi skall kunna ordna fester i två utrymmen samtidigt så att allt går bra 
 • Installerat nya ljud och ljus systemet samt haft de första spelningarna för det
 • Sökt stöd från Tre Smeders stiftelse och blivit beviljad 8000 euro för fortlöpande verksamhet 2022 + verksamhet som stöder de tex i form av materialinskafning. 
 • Förberett och vidare verkställande av inkommande källarkvällar. 

Mötet avslutades den 27.10 kl  10:18 av ordförande Karlsson.