Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 11/2020

Svenska handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 11/2020
Plats: Auditoriet Maxen, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22), V015 Svenska handelshögskolan i Vasa (Biblioteksgatan 16) och Microsoft Teams.
Tid: 17:00

Mötet öppnades kl. 17:03 av fullmäktiges ordförande Nicolina Massa och avslutades kl. 22:18.
Ärenden som beslöts:

 • Val av studentkårens revisorer
  • Mikael Söderlund valdes till studentkårens revisor, jämte Rolf Nyberg till hans suppleant
 • Val av studentkårens inventeringsmän jämte suppleanter
  • Valde Filip Jägerroos och Kårordförande 2021 till ordinarie inventeringsmän, jämte Fanny Hindsberg och Förvaltnings och Underhålls ansvarig i styrelsen 2021 som dennes suppleanter
 • Val av studentkårens märkes- och stipendienämnd till 2020-2021
  • Fanny Hindsberg, Nea Olsson, Emilia Winqvist, Barbara Hisinger-Jägerskiöld, Kårordförande 2021, Anton Nilsson, Andreas Lindén, Sara Näs, Felix Anderson, Markus Wartiovaara och Alexandrine Lindstedt valdes.
 • Styrelsebildarens förslag på Styrelsen 2021 godkändes i sin helhet
   

Övriga ärenden

 • Nästa möte hålls den 23.11 kl. 18:00.

Mötet avslutades kl. 22:18 av ordförande Nicolina Massa.