Blogg

Hur ser SHS2025 ut för dig?

Bästa Hankeit,
Hoppas dammet lagt sig från allas virtuella vappenfirande och hoppas alla njutit av helgen trots att vi
tyvärr inte kunde fira till sammans i år. Trots de tråkiga omständigheterna, betyder det nya decenniet
att det är dags att rikta våra blickar mot framtiden och att på alla nivåer aktivt forma den så att den
motsvarar våra förväntningar när den väl är här.
2020 går SHS:s nuvarande långtidsstrategi ut. Långtidsstrategin gjordes 2015 för åren 2016-2020 och
följaktligen rinner den sista sanden ur glaset detta år. Detta betyder att SHS i år ska få en långtidsstrategi
fram till 2025.
Fullmäktige utsåg i början av året en strategigrupp under ledning av styrelsen för att göra upp den nya
strategin. Så här långt har strategigruppen jobbat på egen hand genom att granska hur den tidigare
strategin har fungerat, benchmarkat de övriga finländska studentkårernas strategier och med olika
verktyg analyserat SHS, vår verksamhet och vår operativa miljö för att identifiera de teman som
strategin torde täcka.
Nu har vi kommit till det viktigaste skedet i strategin då vi samlar in informationen som ska fungera som
grund för strategin. För detta skede ger vi över stafettpinnen till dig som kårmedlem, eller till dig som
annars står i nära relation till SHS, för att du ska berätta för oss vad just du tycker. Studentkåren ska
sträva att anpassa sig enligt sina medlemmars värden, mål och ambitioner och här är allas åsikt lika
värdefull – oavsett hur engagerad du upplever dig vara!
SHS är i en tämligen unik situation, då vi dels som studentkår lyder under Universitetslagen och förväntas ha en stark intressebevakning, dels är den organisation som ordnar programverksamhet för en stor del av våra medlemmar.
För att skapa en strategi, som likt en vägkarta leder SHS dit vi vill vara om fem år och utvecklar alla delar
av vår verksamhet, måste vi veta var det är som vi vill vara 2025 och hur vi borde utvecklas.
Idag startar vi i strategiarbetsgruppen en omfattande kampanj för att samla in information som
strategin sen kan grundas i. Det främsta sättet för dig som kårmedlem att delta i strategiarbetet är att
svara på strategienkäten.
När du svarat på enkätenkan du också delta i en utlottning av sex presentkort á 40€ till antingen Green Hippo Café i Helsingforseller Restaurant HEJM i Vasa. Presentkorten är sponsorerade av EY och SEB och vi är tacksamma över att tillsammans med dem kunna understöda lokala restauranger i dessa tider.
Förutom att höra alla studerande hör vi också både våra interna och externa intressenter. Alla
kommittéer, klubbar eller ämnesföreningar vid SHS kommer ha möjlighet svara på en frågeblankett om
bland annat hur SHS kan hjälpa till för att hjälpa dem att utveckla sin verksamhet de kommande fem
åren. Strategiarbetsgruppen kommer också att för vissa underorganisationer följa upp med kvalitativa
intervjuer.
Vi hör också våra viktigaste intressenter utanför SHS och kommer att sparra kring strategin bland annat
med Hankens ledning, SHS Understödsförening och alumner. Tillsammans med SSHV planerar vi även
hur vi på bästa sätt kan beakta SSHV i strategin.
Jag hoppas du har förstått att just du är en viktig bit i SHS strategipussel! Å hela strategiarbetsgruppens
vägnar hoppas jag att du tar dig tid att berätta för oss hur du tycker att SHS borde utvecklas.
https://webropol.com/s/shsstrategi
Med vänlig hälsning,
Oscar Byman
Strategiarbetsgruppens ordförande
SHS Styrelse