Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 12/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 12/2020
Plats: Microsoft Teams
Tid: 2.4.2020 kl. 12:00
Närvarande:
Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Maisa Dyhr, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari, Alina Anderson, Kristiane Width
Mötet öppnades kl. 12:01 av Styrelseordförande Hindsberg
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen beslöt om ett förslag till Fullmäktige om en ordinarie samt två suppleanter till SHS Disciplinnämnd
  • Styrelsen tog beslut om att hålla kåren stängd samt att SHS inte arrangerar evenemang fram till 13.3.2020

Styrelens aktiviteter
Gemensamma aktiviteter: Rektorskaffe, Deltagit på Fullmäktigemötet
Fanny Hindsberg, Deltagit i SHS2025-strategidag, Möte med Kristi, Gekkos fyramannaråd, och kriskommunikationsarbetsgruppen, Skrivit text till shs.fi
Oscar Byman-Deltagit i WSC:s Helsingforsgruppsmöte, Deltagit i FSF arbetslivssektor-möte, Hållit SHS2025-strategidag, Tillsammans med Axel “Acce” Toukkari ansökt om bidrag av Tre Smeder för ny hemsida
Eliott Tallqvist- Dragit Utbildningsutskottets möte, deltagit på möte med FSSSPIF2020 möte, Rekryterat studeranderepresentanter till disciplinnämnden, Varit i kontakt med skolan gällande sommarkurser
Joakim Kiuru- Inlett projektet för förbättrad koordinering av SHS sponssökning, Deltagit i SHS2025-strategidag, Haft möten med Microsoft, Danske Bank och aTalent, Förnyat kontrakt med Deloitte och Niord
Maisa Dyhr-Haft möte med Hanken gällande Pride, FSSSPIF2020 samt jämlikhetsplangruppen, Deltagit i SHS2025-strategidag, Flyttat MTEA2-skolningen till augusti
Nea Olsson- Planera online verksamheten, Organisera möte med Nordic Board, SYL internationella möte på Zoom
Filip Jägerrroos– Införskaffat ny rökruta för Casa, Tagit hand om utlåningen och returneringen av 30 Casa bord till alumn, Jobbat med jämlikhetsplanen och har haft möte med jämlikhetsplangruppen, Skrivit på Casa manualen
Axel Toukkari- Upprätthållit some, haft kontakt med  Revolve, Genero, sivututka, suomen digimarkkinointi och web weistämö gällande hemsidan, skrivit ansökan till Tre smeder för nya hemsida projektet
Övriga ärenden: Styrelsen diskuterade en enkät för att få feedback om hur Hanken och SHS agerat i den rådande specialsituationen
Mötet avslutades kl. 12:33