Blogg

Examensnämnden – En introduktion

En examensnämnd är ett lagstadgat organ för omprövning. Hankens examensnämnd är ett rättelseorgan där studerande kan yrka om rättelse gällande studieprestationer. Till exempel kan en studerande yrka om rättelse om det till exempel kommer en situation där en studerande anser att hens magisteravhandling blivit felaktigt bedömd. Dock är det viktigt att komma ihåg att rättelsen först ska begäras direkt av examinatorn.
Examensnämnden utses av Hankens styrelse och består av en doktor som ordförande och två andra medlemmar, där den ena bör vara en doktor och den andra en studerande. Alla medlemmar har en personlig suppleant. Julius Tallqvist fungerar för tillfället som ordinarie studeranderepresentant, med Eliott Tallqvist som personlig suppleant.
Om det är något ni undrar över gällande examensnämnden, tveka inte att ta kontakt med era studeranderepresentanter!