Blogg

Studentkårens 'halar' pionjär har avlidit

Studentkårens första kurator och en hedersmedlem sedan 1988, Göran Meinander har avlidit. Göran ’Mejus’ Meinander blev 73 år gammal. Hans engagemang inom studentkåren var omfångsrik redan som Hankeit, men även ständigt efter att han utexaminerades.
Den vita halaren och ryggmärkena som varje Hankeit identifierar sig med från första året som gulis och som antagligen inte lär sig vara lika kritvit efter de ansträngande studieåren, är i ära något som införskaffades tack vare ’Mejus’. I 1969 tog han och Filip Hamro- Drotz, som även agerade som styrelseordförande åren 1970–71, initiativet att ta i bruk studenthalarna, något Meinander och Hamro-Drotz lärde sig från studentkårskontakter i svenska Handels i Stockholm. Hankens användning av halarna spreds under 1970-talet till resten av Finland, och har sedan dess blivit en viktig aspekt av universitetskulturen.
Meinander var även med att grunda en av Hankens många klubbar, Scoutkåren, som firade sitt 50-årsjubileum i år. Scoutkåren är ett legendariskt exempel på den så kallade ’äkta hankeitandan’ som många alumner ägnar sig åt bevara långt efter sin egen studietid.
Efter sin studietid på Hanken, fortsatte Mejus sin verksamhet för SHS, genom att vara aktiv i både NIORDs ledning och ekonomernas intressebevakning. I 1988 utvaldes Mejus till SHS hedersmedlem, vilket var uppenbarligt eftersom hans verksamhet inom studentkåren och dess bästa yttrande var oerhört mångsidig.