Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 1 /2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 1 /2018
Plats: SEB, Perhogatan 6, III våningen.
Tid: 18.1.2018 kl. 08.30
Närvarande:
Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Filip Styrström, Melina Weckman, Amos Schalin, Edvard Björk, Julius Tallqvist, Oscar Byman.
Styrelsen beslöt av följande ärenden under mötet:
– Ida Andersén valdes till Styrelsens vice-ordförande
– Andreas Lindén har valts till ekonomi- och förvaltningssekreterare.
– Henna Konsti har valts som studeranderepresentant till Hankens alumnråd.
– Henna Konsti har valts till studentkårens representant i Ekonomföreningen Niords styrelse.
– Amos Schalin har valts till klubbansvarig.
– Amos Schalin och Filip Styrström har valts till studeranderepresentanter till Hankens matnämnd.
– Melina Weckman har valts till ordinarierepresentant och Ida Andersén till suppleant till ITR.
– Ida Andersén har valts till ordinarierepresentant och Christian Nygård till suppleant till SMG.
– Christian Nygård har valts som ledamot till SHVS Delegation.
– Filip Styrström och Anna Piiroinen har valts till studeranderepresentater till Hanken Pedagogiska råd.
– Filip Styrström har valts som studeranderepresentant till Hankens disciplinnämnd.
– Christian Nygård har valts som ledamot till SHVS direktion.
– Christian Nygård har valts till representant till HOAS delegation.
– Christian Nygård och Ida Anderśen har valts till jämställdhets- och trakasseriombud.
– Ida Andersén har valts till ordförande för Ordförandeutskottet.
– Styrelsen föreslår till Fullmäktige Camilla Mäkinen som kandidat till ny generalsekreterare.
– Styrelsen har beviljat projektbidrag åt Hankminton.
– Styrelsen har godkänt grundandet av en ny klubb, HankAccount.
Övriga ärenden:
– Styrelsen kommer be om mer information av HankSki för att avgöra om de ska blir beviljade projektbidrag.
– Styrelsen ha diskuterat om en överenskommelse med INK angående arbetsfördelningen på den nya hemsidan.
– Styrelsen har diskuterat om möjligheterna att hyra ut Casa Academica.
– Styrelsen har beviljat undantagslov för CN att hålla efterfest efter inledande festen.
Mötet avslutades kl 11.12.