Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 1/2018

Plats: Lärarrummet på Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22)
Tid: 8.11.2017 kl 16.00
Mötet öppnades kl 16.05 av studentkårens Inspektor Minna Martikainen.
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:
Valde Oscar Byman till fullmäktigeordförande
 
Valde Christoffer Backlund till fullmäktiges vice ordförande
 
Valde Julius Tallqvist till fullmäktiges andra vice ordförande
 
Valde Janina Korhonen, Alexandrine Lindstedt Eliott Tallqvist, Ellen Kuula, Filip Styrström, Anna Piiroinen, Christoffer Hindsberg och Alina Anderson till det Stora Utskottet
 
Valde Henna Konsti som styrelsebildare
 
Karri Lumivirta presenterade styrelsen 2017 förslag för budget samt verksamhetsplan för året 2018
Information och diskussion:
Styrelsen informerade om deras verksamhet
Övriga ärenden:
Fullmäktigeordförande emerita Sofia Slotte överräckte fullmäktigeordförandekedjan till nyvalde fullmäktigeordförande Oscar Byman
Mötet avslutades kl 19:19