Jämställdhets- och trakasseriombud

Jämställdhets- och trakasseriombud

Hej på er!

Vi är årets jämställdhets- och trakasseriombud! Vi finns till för att hjälpa, stödja och föra framåt ärenden som berör jämställdhet och trakasserier. Våra namn är Maisa Dyhr och Filip Jägerroos, och vi sitter båda i styrelsen 2020. Maisa innehar posten Socialpolitik och Hållbarhet i årets styrelse, och studerar fjärde året på Hanken med redovisning som huvudämne. Filip kommer att vara ansvarig för Förvaltning och Underhåll på SHS under det kommande året, och är fjärde årets studerande med finansiell ekonomi som huvudämne.

Vår studentkår kallar sig gärna “Finlands roligaste studentkår”, och till vår uppgift hör att se till att alla kan känna att detta stämmer. Alla våra medlemmar är lika viktiga, och därför ska alla kunna känna sig trygga på våra evenemang och i våra utrymmen. Vi vill inte att någon ska känna sig dåligt behandlad eller kränkt. Vårt mål är att se till att alla känner sig välkomna till SHS.

Ifall du känner dig utsatt på något sätt är det bara kontakta oss! Ni kan nå oss genom e-post (trakasseri@shs.fi) eller bara genom att komma och tala med oss i person. Dessutom kan du alltid skicka epost även till oss personligen: maisa.dyhr@shs.fi och filip.jagerroos@shs.fi. Du kan kontakta oss ifall du eller någon du känner blir ojämlikt behandlad, kränkt eller trakasserad. Kom ihåg att inget ärende är “för litet” eller oviktigt att ta upp, och att alla ärenden ni tar upp med oss är konfidentiella!

För en rolig och jämställd studentkår!

Maisa Dyhr, Filip Jägerroos