Jämlikhets- och trakasseriombud

Jämlikhets- och trakasseriombud

Hej på er!

Vi är årets jämlikhets- och trakasseriombud! Vi finns till för att hjälpa, stödja och föra framåt ärenden som berör jämlikhet och trakasserier. Våra namn är Pia Blomqvist och Anton Mattsson, och vi sitter båda i styrelsen 2022. 

Vår studentkår kallar sig gärna “Finlands roligaste studentkår”, och till vår uppgift hör att se till att alla kan känna att detta stämmer. Alla våra medlemmar är lika viktiga, och därför ska alla kunna känna sig trygga på våra evenemang och i våra utrymmen. Vi vill inte att någon ska känna sig dåligt behandlad eller kränkt. Vårt mål är att se till att alla känner sig välkomna till SHS.

Ifall du känner dig utsatt på något sätt är det bara kontakta oss! Ni kan nå oss genom e-post (trakasseri@shs.fi) eller bara genom att komma och tala med oss i person. Dessutom kan du alltid skicka epost även till oss personligen: pia.blomqvist@shs.fi och anton.mattsson@shs.fi. Du kan kontakta oss ifall du eller någon du känner blir ojämlikt behandlad, kränkt eller trakasserad. Kom ihåg att inget ärende är “för litet” eller oviktigt att ta upp, och att alla ärenden ni tar upp med oss är konfidentiella!

 

 SHS Policydokument poängterar följande om jämlikhet och trakasseri på SHS:
´Hanken och SHS är jämlika och icke diskriminerande organ. Alla ska ha samma möjligheter och respekteras oberoende av situation. SHS har ett separat jämlikhetshetspolicydokument som specificerar detta närmare. SHS anser att feminism och jämställdhet är jämförbara begrepp. I jämlikhetsfrågor väljer SHS använda ordet ”jämlikhet”, eftersom SHS vill försäkra att språkfrågor beaktas.´

Här hittar ni SHS jämlikhetsplan och jämlikhetspolicydokument

För en rolig och jämlik studentkår!

Pia Blomqvist, Anton Mattsson