Gekko

Gulnäbbs kommitéen som ansvarar för studielivet för Hankens första årets studeranden