SHS Årsfest

SHS Årsfest – Universums Bästa Fest

SHS firar traditionsenligt sin årsfest den 24 februari, dagen då näringsfriheten infördes i Finland. Över 400 studerande och hedergäster samlas till den mest högtidliga och största festen av alla SHS tillställningar – Universums Bästa Fest.

Årsfestens program utgörs av den Solenna akten, festupén och nachspiel med dans och livemusik. Till festklädseln hör högtidsdräkt – frack och aftonklänning med akademiska förtjänsttecken.

Bekanta dig med stilguiden och vett & etikett här: 

Ifall du redan vill försäkra dig om att få en gratis biljett (inkl. avec) till årsfesten kan du inskaffa sponsorering för 1 000€. Skicka e-post till Pontus Kaisti (pontus.kaisti@shs.fi) för mer information och sponsorpaket.

Denna sida kommer att uppdateras med aktuell information om SHS CXIII årsfest