Gulnäbbskommittén

Gulnäbbskommittén

Gulnäbbskommittén finns till för att välkomna, introducera och integrera de nya kandidatstuderandena varje höst. Kommittén är även känt under namnet Gekko, och består av 22-26 tutor plus ordförande och vice-ordförande.

En tutor har i huvudsak två uppgifter: att (1) vara en tutor för de nya studerandena och stöda i studierelaterade frågor och (2) att introducera de nya studerandena till studielivet genom att vara en länk mellan studentkåren och gulisarna.

Under hösten ordnar Gekko en hel del olika evenemang som kan vara allt mellan studiecirklar, utflykter (t.ex. Tanka i Tallinn) och sitzer. Gulishösten inleds med introdagarna, och avslutas med den legendariska halarutdelningen, där gulisarna får sin välförtjänta vita halare.

Gulnäbbskommitténs rekryterar i regel under våren, så om man intresserad av att bli tutor lönar det sig att hålla ögonen öppna under mars och april.