Årsfestkommittén

Årsfestkommittén

Alla vet att en viktig del av studielivet är fester, och den ståtligaste, största och roligaste festen är ju studentkårens årsfest! Vår årsfest är en ansedd festlighet med långa traditioner där över 400 personer deltar, och därmed är det den största fest av alla SHS tillställningar. Festen ordnas alltid den 24 februari, dagen då näringsfriheten infördes i Finland. Bakom den förträffliga festen står Årsfestkommittén, ÅFK, som består av festglada marskalker och värdinnor samt en kårvärdinna eller -värd som fungerar som ordförande.

Medlemmarna i ÅFK är även värdinnor och värdar för studentkåren, vilket betyder att utöver årsfesten arrangerar ÅFK även övriga evenemang under årets lopp. Under hösten är huvuduppgiften för ÅFK att planera allt som hör till årsfesten, bland annat att reservera restaurang, orkester, festföredragshållare, hitta sponsorer och sköta om allt det praktiska som ska göras. Andra uppgifter ÅFK har under resten av tiden är att ordna diverse middagar och sitzer samt servera under ekonombrevsutdelningen.

Efter årsfesten flyttas blickarna redan mot följande års fest och valet av en nytt ÅFK. Valet av kårvärdinna eller -värd hålls under våren och därpå kan alla studentkårens medlemmar söka sig att bli marskalker och värdinnor, och därmed nästa års festfixare.